NYHETER

BRF ÄNGSÖ -

FARSTA STRAND

Publicerad 2020-09-19


CONTAINER 16-18 OKT


Glavagatan 11 och 39
Där kan du lämna BLANDAT AVFALL


OBS!

Du får INTE lämna elektronik, vitvaror, miljöfarligt avfall, glas eller metall.


  •  I soprummen finns kärl i för glas, metall och elektronik. i 29:ans soprum finns   tyvärr inte elektronikkärl men mejla sopgruppen sopor@brfangso.se så kanske vi kan hjälpa dig.
  • Vitvaror och större grejer kan du lämna på återvinningscentralen i Högdalen.
  • Miljöfarligt avfall lkan du lämna på miljöstationen vid OKQ8, Forshagagatan 1 eller på mobila miljöstationen.

Publicerad 2020-05-29


UPPEHÅLL MATSORTERING

 
PAUSE FOOD WASTE


3 juni - 30 augusti


Vi gör ett uppehåll under sommaren för att minimera flugor och dålig lukt.


Trevlig sommar!


/Sopgruppen
sopor@brfangso.se

publicerad 2020-04-29


Angående årsstämman 2020


Brf Ängsö kommer att hålla årsstämma den 26/5 2020.

Under de nu rådande omständigheterna kommer vi att hålla stämman utomhus, på en av våra gårdar.


Kallelse och övriga handlingar kommer att delas ut som vanligt.Styrelsen

Gamla nyheter finns under Arkiv

Klicka här:

ARKIV