UNDERHÅLL

BRF ÄNGSÖ -

FARSTA STRAND

UNDERHÅLL & RENOVERING

Vem ansvarar för vad i lägenheten? Vad kan du förvänta dig att föreningen ska sköta om och vad får du som lägenhetsinnehavare göra? Det är frågor som skriften "Vem ska underhålla lägenheten?" ger svar på. Du kan ladda ner den från HSB:s webbplats. Matrisen nedan är hämtad från skriften. För att se sidorna i fullformat, klicka på bilderna.

Vanliga frågor

Här nedan har vi samlat några vanliga frågor som rör renovering. Är du osäker på vad du får göra när du tänker renovera lägenheten, kontakta styrelsen. När du planerar att göra ett större ingrepp i lägenheten kan du fylla i denna blankett och lämna den i föreningens brevlåda på Glavagatan 11.


Jag vill byta ut köksfläkten. Vilket typ kan jag använda?

Svar: Använd i första hand fläktar med spjäll som är anpassade för centralfläktar. Om du använder en motordriven fläkt som suger ut luft behöver du montera ett elektroniskt spjäll av typen EFRW 125 eller motsvarande och justera den så att luftflödet blir 10 l/sek. Annars kan lufttrycket förändras vilket påverkar ventilationen så att till exempel matlukt sprids. Montering ska ske på fackmannamässigt sätt och styrelsen ska kontaktas. Kolfilterfläkt får inte användas.


Jag vill riva en vägg för att öppna upp ytan mellan två rum. Får jag göra det?

Svar: Om det är en gipsvägg är det tillåtet att göra arbete själv. Är det en bärande betongvägg måste en byggkonsultfirma kontaktas som kan undersöka vad som behöver göras för att inte bärigheten ska påverkas. En bygganmälan ska göras till Stadsbyggnadskontoret. Styrelsen måste ge sitt godkännande innan ingrepp i betongvägg görs.


Jag vill glasa in balkongen. Hur gör jag?

Svar: Föreningen har ett generellt byggnadslov för inglasning av balkongerna, vilket ska följas. Inglasningen ska likna den som dina grannar har, dvs. glas med profiler. Ansökan om tillstånd görs hos HSB Servicecenter. Föreningen har inte avtal med någon speciell firma.


Jag vill ta bort badkaret och installera en duschhörna. Är det okej?

Svar: Ja, du kan ersätta badkaret med en dusch, men tänk på att badrummets vattenavvisande tätskikt är anpassat för badkar. Konsultera en fackman innan du gör ingrepp i badrummet.


Kan jag flytta avloppsbrunnen i badrummet?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att bila i golvet.


Kan jag ta bort golvmattan i badrummet men behålla kaklet i väggarna?

Svar: När du tar bort mattan bryts tätskiktet och detta behöver göras om, möjligen även i väggarna. Konsulterna en fackman.